FÖRETAG OLIKA BRANSCHER

Första Hjälpen
Hjärt- lungräddning 3 H

Lär dig Räddalivet på din kollega. Kvalitét säkra ert företag och se till så att er personal känner sig trygg med att ingripa om någon drabbas av ett hjärtstopp eller en kraftig blödning. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna sig säkra med hur de ska agera och organisera enskilt och i team om olyckan är framme. Kursen utgår från Röda Korsets utbildningsupplägg.

Kursen erbjuds fysiskt eller via e- learning

Kursinnehåll
 • Känna till L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken och skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Kunna utföra HLR hjärt-lungräddning på vuxen person
 • Kunna använda en hjärtstartare i kombination med HLR
 • Kunna få bort ett föremål som satt sig i halsen/luftvägsstopp
 • Känna till vikten av direkt tryck och vid kraftig blödning
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Känna till hur olycksfall kan förebyggas
 • Kunna använda sig av AKUT testet vid misstanke av stroke
 • Känna till hur en kan vara stöd vid psykiska reaktioner
 • Tillämpningsövningar


OFFERT

KVALITET SÄKRADE E -LEARNING KURSER

Kvalitét säkrade E-learning utbildningar inom Första Hjälpen Hjärt- lungräddning med hjärtstartare D HLR

Många fördelar med att köpa en Webb kurs,  det vi kan garantera är att utbildningen är likvärdig en fysisk utbildning och kvalitét säkrad. Kursupplägget bygger på korta filmer  och att deltagaren skall genomföra olika praktiska övningsuppgifter efter varje kursdel och även besvara ett antal frågor. Ni kan även välja till att vissa avsnitt skall genomföras fysiskt på plats eller via ZOOM. Vi erbjuder även nöjdkundsgaranti.

Fördelar Deltagaren
 • Flexibelt lärande
 • Genomförs på valfri plats
 • Varje avsnitten kan ses valfritt antal gånger
 • Deltagaren övar i egen takt i trygg miljö
 • Praktiska övningar
 • Digitalt kursintyg
Fördelar Företag
 • Kvalitét säkrad personal
 • Flexibelt lärande
 • Trygghet för brukaren, kollegor och företag
 • Kursen tillgänglig i 12 månader
 • Individuella användarkonton med unika länkar går att följa
 • Mail kvittens till ansvarig när kursen är slutförd.


OFFERT

FÖRSTA HJÄLPEN HLR MED HJÄRTSTARTARE 3 H

En av våra populäraste företagsutbildningar. Säkra upp er personal, alla ska känna sig trygga med att agera om kollegan eller någon annan person ramlar ihop och blir medvetslös eller livlös. Att veta hur hen ska agera kan innebära skillnad på om personen överlever eller inte. Målet med kursen är att ni inom företaget ska känna er trygga med varandra och säkra med att utföra Första Hjälpen hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare om olyckan är framme.

Kursen erbjuds som fysisk utbildning eller via e- learning

Kursinnehåll
 • Känna till L ABC
 • Kontroll av livstecken kunna skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till hur en hjärtstartare fungerar
 • Kunna utföra HLR hjärt-lungräddning
 • Kunna utföra HLR i kombination med Hjärtstartare
 • Åtgärda luftvägstopp, när någon har satt i halsen
 • Tillämpningsövningar


OFFERT

Krishantering inkl. simuleringsövningar 6 h

Heldagsutbildning i Krishantering med övningsledare

Hur agerar och organiserar ni om det inträffar en krissituation på er arbetsplats.

Vem gör vad när ni hamnar i ett skarpt läge?

Utbildningen lämpar sig för alla företag och organisationer. Upplägget är genomsyrat av praktiska övningar, gruppdiskussioner och teori där vi utgår från er utarbetade krisplan.

Målet för dagen är att ni som team ska känna er trygga och säkra med att agera om en krissituation skulle uppstå få er arbetsplats.

Kursinnehåll
 • Syfte & Mål med övningarna
 • Genomgång av er krisplan
 • Startövning
 • Larmövning
 • Table top övning
 • Krisledningsmetod
 • Säkerställa strukturer
 • Ta hand om psykiska reaktioner
 • Tillämpningsövningar där vi iscensätter olika former av olyckstillbud


OFFERT