Övning i krisberedskap

Våra Krisberedskapsövningar utgår från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) utbildningsupplägg. Det innebär att ni kan anlita en lokal övningsledare LÖL som hjälper er ta fram förslag på olika övningsscenarier och som även finns med er under genomförandefasen.