Industri och verkstad

Våra Första Hjälpen HLR-kurser är kvalitetssäkrade och följer Röda Korsets utbildningsupplägg med 70% praktiska övningar. Vi följer även Svenska HLR-rådet, som baseras på internationella Europeiska riktlinjer (ERC. EDU). De krisberedskapstjänsterna vi erbjuder utgår från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).