Ett presentkort som gör dubbel skillnad,
räddar liv och glädjer barn med cancer

FAMILJEUTBILDNING SOM RÄDDAR LIV 3 h

Gå en kurs gemensamt med familj och vänner som räddar liv. 

Målet med kursen är att ni ska känna er trygga med att utföra Första hjälpen hjärt- lungräddning (HLR) på ett barn eller vuxen om olyckan är framme. Uppmaningen i utbildningen är att öva, öva och öva så ni kan med fördel dela upp kursen till flera tillfällen då ni ses och utbildar er så att ni blir trygga och säkra. 

Kursen erbjuds via e- learning.  

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna placera ett medvetslöst Baby/Vuxen i stabilt sidoläge
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning HLR på Baby/Barn/Vuxen
 • Kunna få bort ett föremål vid luftvägsstopp/satt i halsen Baby/Barn/Vuxen


Köp

HUR FUNGERAR EN HJÄRTSTARTARE MED HLR 1 H

Under den här kursen får du lära dig allt om hur en hjärtstartare fungerar. Hur du gör Hjärt- lungräddning (HLR) i kombination med hjärtstartaren. Målet med kursen är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska agera om någon drabbas av ett hjärtstopp.   

  Kursen erbjuds via E – learning via ZOOM 

Kursinnehåll

 • Hur vet jag om någon drabbats av ett hjärtstopp
 • Hur fungerar en hjärtstartare
 • Så här gör du HLR i kombination med hjärtstartaren
 • Vad händer när jag ringer 112
 • Vilken hjärtstartare ska jag välja


Köp

FÖRSTA HJÄLPEN HLR MED HJÄRTSTARTARE VUXEN 3 H

Bli trygg med hur du kontrollerar om en person  blir medvetslös eller livlös. Att veta hur du ska agera kan innebära om personen överlever eller inte. Målet med kursen är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska göra Första Hjälpen hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare och kunna agera om olyckan är framme. 

 

Kursen erbjuds via e- learning via ZOOM

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kontroll av livstecken
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Kunna utföra HLR hjärt-lungräddning i kombination med Hjärtstartare
 • Åtgärda luftvägstopp


Köp

FÖRSTA HJÄLPEN HLR BABY/BARN 3 H

Bli trygg och säker i hur du ska agera om ditt eller någon annans barn sätter i halsen och inte kan andas. Eller hur du ska göra ifall ett barn blir medvetslöst eller inte visar några livstecken. Målet med kursen är att du ska känna dig trygg med att utföra Första hjälpen hjärt- lungräddning (HLR) på en baby/barn om olyckan är framme.  

 

Kursen erbjuds via e- learning eller fysiskt på utvalda orter

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna placera ett medvetslöst Baby/Barn i stabilt sidoläge
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning HLR på Baby/Barn
 • Kunna få bort ett föremål vid luftvägsstopp/satt i halsen Baby/Barn


Köp

FÖRSTA HJÄLPEN HJÄRT- LUNGRÄDDNING HLR 3 H

Bli trygg med hur du kontrollerar om en person  blir medvetslös eller livlös. Att veta hur du ska agera kan innebära om personen överlever eller inte. Målet med kursen är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska göra Första Hjälpen hjärt- lungräddning och kunna agera om olyckan är framme. 

Kursen erbjuds via e- learning eller via ZOOM  

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kontroll av livstecken
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna utföra HLR hjärt-lungräddning
 • Åtgärda luftvägstopp
 • Stoppa en blödning och lägga tryckförband


Köp

BARNVAKTSUTBILDNING STEG 1. 3 H

Bli trygg och säker som Barnvakt, lär dig Första Hjälpen HLR på Baby/Barn. Du får kunskaper i hur du gör om en baby eller ett barn sätter i halsen eller blir medvetslös. Målet är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska göra Första Hjälpen Hjärt- lungräddning  och organisera om olyckan är framme.   

Utbildningen erbjuds enbart som E – learning kurs.  

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna placera ett medvetslöst Baby/Barn i stabilt sidoläge
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning HLR på Baby/Barn
 • Kunna få bort ett föremål vid luftvägsstopp/satt i halsen Baby/Barn


Köp

BARNVAKTSUTBILDNING STEG 2, 3 H OBS

Steg 2 i Barnvaktsutbildningen handlar om hur du kan förebygga barnolycksfall. Nu kommer du att få lära dig se på ditt hem och utemiljön med nya ögon.   

Du lär dig att förhindra fallskador, kvävningsrisk, brännskador, klämskador mm. Du får lära dig vad ett barn kan råka ut för i de olika åldrarna från spädbarn till skolåldern?  

Kursen erbjuds enbart via e- learning

Kursinnehåll

 • Barnens 4 olika åldrar från Baby till skolåldern
 • Hur förebygger du i hemmet och hos barnvakten
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid sår- och brännskador
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid förgiftningar
 • Känna till hur de kan förebygga barnolycksfall


Köp

FÖRSTA HJÄLPEN BARNOLYCKSFALL 3 H

I den här kursen kommer du att få lära dig se på ditt hem och utemiljö med nya ögon. Du får lära dig att förhindra fallskador, kvävningsrisk, brännskador, klämskador mm. Du får kunskap om vad ett barn kan råka ut för i de olika åldrarna från spädbarn till skolåldern?  

Kursen erbjuds enbart via e- learning

Kursinnehåll

 • Barnens 4 olika åldrar från Baby till skolåldern
 • Hur förebygger du i hemmet och hos barnvakten
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid sår- och brännskador
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid förgiftningar
 • Känna till hur de kan förebygga barnolycksfall


Köp