E-kurs

FÖRSTA HJÄLPEN HLR BARN/VUXEN 3h

Bli trygg och säker på hur du kontrollerar och ska agera om ett barn eller vuxen blir medvetslös eller slutar att andas. Att känna till skillnad kan innebära om personen överlever eller inte. Målet är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska agera om olyckan är framme. I den här kursen lär du dig att ta hand om barn från 1 år upp till vuxen ålder.  

Utbildningen erbjuds enbart som E -learning kurs.  

 

Kursen är uppbyggd som en fysisk kurs och håller samma kvalitét. Genom korta filmer får du ta del av kursen, vi varvar de praktiska momenten med teori och uppmaningar till praktiska övningar. Efter varje kursdel är det även några frågor du skall besvara för att gå vidare, dessa kan du besvara flera gånger. När du slutfört kursen får du ett digitalt intyg. 

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera ett medvetslöst Baby/Vuxen i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till Röda Korsets Första Hjälpen App
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning HLR på Barn/Vuxen
 • Kunna få bort ett föremål vid luftvägsstopp/satt i halsen Barn/Vuxen
 • Kunna stoppa en blödning och lägga tryckförband
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt


Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN HLR MED HJÄRTSTARTARE 3 h

Om en hjärtstartare används inom de närmsta minuterna i kombination med HLR ökar chansen till att personen överlever med upp till 70 % Målet med utbildningen är att DU ska känna dig säker med att utföra HLR i kombination med hjärtstartare. Det skapar trygghet och tillit om du vet hur du ska agera om olyckan är framme.  

Kursen erbjuds enbart som E -learning kurs.  

​ 

Kursen är uppbyggd som en fysisk kurs och håller samma kvalitét. Genom korta filmer får du ta del av kursen, vi varvar de praktiska momenten med teori och uppmaningar till praktiska övningar. Efter varje kursdel är det även några frågor du skall besvara för att gå vidare, dessa kan du besvara flera gånger. När du slutfört kursen får du ett digitalt intyg. 

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kontroll av livstecken
 • Skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Kunna utföra HLR hjärt-lungräddning i kombination med Hjärtstartare
 • Åtgärda luftvägstopp
 • Simulerade tillämpningsövningar


Läs mer

E-kurs

E-kurs

HUR FUNGERAR EN HJÄRTSTARTARE MED HLR 1 H

Personen som drabbats av ett hjärtstopp har 70 % större chans att överleva om en hjärtstartare används i kombination med HLR i direkt anslutning till ett hjärtstopp. Under den här kursen får du lära dig allt om hur en hjärtstartare fungerar. Vad som sker när du larmar och vad hjärtstartare registret är för något. Hur HLR utförs i kombination med hjärtstartaren. Målet med kursen är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska agera om någon drabbas av ett hjärtstopp.  

 

Kursen erbjuds som ZOOM utbildning eller som E- learning kurs och är uppbyggd som en fysisk kurs och håller samma kvalitét.  E- kursen ges genom korta filmer där du får ta del av kursen, vi varvar de praktiska momenten med teori och uppmaningar till praktiska övningar. Zoom utbildningen kan du ta del av via surfplatt, dator eller telefon. När du slutfört kursen får du ett digitalt intyg.  

Kursinnehåll

 • Hur vet jag om någon drabbats av ett hjärtstopp
 • Varför är det så viktigt att börja med HLR omgående
 • Vad händer när jag larmar
 • Hur fungerar en hjärtstartare
 • Detta ska du känna till innan du sätter på elektroderna
 • Hur ska jag göra HLR i kombination med hjärtstartaren
 • Hjärtstartarregistret vad är det
 • Vilken hjärtstartare ska jag välja


Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN FRITIDSSKADOR 3 h

Målet med kursen är att du ska känna dig trygg med hur du ska agera om du eller någon annan drabbas av fritidsskador. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och kunskap om hur du ska ta hand om skadan och personen på bästa sätt för att lindra.  

Erbjuds som E- learning utbildning.  

Kursen är uppbyggd som en fysisk kurs och håller samma kvalitét. Genom korta filmer får du ta del av kursen, vi varvar de praktiska momenten med teori och uppmaningar till praktiska övningar. Efter varje kursdel är det även några frågor du skall besvara för att gå vidare, dessa kan du besvara flera gånger. När du slutfört kursen får du ett digitalt intyg. 

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kunna lägga ett tryckförband vid stor blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid stukning
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid sår- och brännskador
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid skallskador
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer
 • Känna till det mest grundläggande i psykologisk första hjälp
 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats


Läs mer

E-kurs

E-kurs

FÖRSTA HJÄLPEN HLR BABY/BARN 3 H

Bli trygg och säker i hur du ska agera om ditt eller någon annans barn sätter i halsen och inte kan andas. Eller hur du ska göra ifall ett barn blir medvetslöst eller inte visar några livstecken. Kursen erbjuds via zoom, E l-earning eller fysisk utbildning. Efter avslutad kurs erhåller du en digitalt intyg.  

 

Kursen bygger på 70 % praktiska övningar varvat med teori. 

Kursinnehåll

 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till Röda Korsets Första Hjälpen App
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning på Baby/Barn
 • Kunna få bort ett föremål vid luftvägsstopp/satt i halsen Baby/Barn
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Tillämpningsövningar


Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN BABY/BARN ATT FÖREBYGGA BARNOLYCKSFALL 3 h

Bli trygg genom att lära dig hur du kan förebygga barnolycksfall genom att se på ditt hem med nya ögon. Du lär dig att förhindra fallskador, kvävningsrisk, brännskador, klämskador mm. Du får lära dig vad ditt barn kan råka ut för i de olika åldrarna från spädbarn till skolåldern? Erbjuds som E-learning kurs eller via ZOOM. 

Kursen är uppbyggd som en fysisk kurs och håller samma kvalitét. E kursen ges genom korta filmer får du ta del av kursen, vi varvar de praktiska momenten med teori och uppmaningar till praktiska övningar. Efter varje kursdel är det även några frågor du skall besvara för att gå vidare, dessa kan du besvara flera gånger. När du slutfört kursen får du ett digitalt intyg. Zoom utbildning via surfplatta, telefon eller dator.  

Kursinnehåll

 • Barnens 4 olika åldrar från Baby till skolåldern
 • Hur förebygger du i hemmet och hos barnvakten
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid sår- och brännskador
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid förgiftningar
 • Känna till hur de kan förebygga barnolycksfall
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer
 • Känna till det mest grundläggande i psykologisk första hjälp
 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats


Läs mer

E-kurs

E-kurs

BARNVAKTSUTBILDNING STEG 1. 3 h

Bli trygg och säker som Barnvakt, lär dig Första Hjälpen HLR på Baby/Barn. Du får kunskaper i hur du gör om en baby eller ett barn sätter i halsen eller blir medvetslös. Att känna till skillnad kan innebära om personen överlever eller inte. Målet är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska agera och organisera om olyckan är framme.  

Utbildningen erbjuds enbart som E – learning kurs.  

 

Kursen är uppbyggd som en fysisk kurs och håller samma kvalitét. Genom korta filmer får du ta del av kursen, vi varvar de praktiska momenten med teori och uppmaningar till praktiska övningar. Efter varje kursdel är det även några frågor du skall besvara för att gå vidare, dessa kan du besvara flera gånger. När du slutfört kursen får du ett digitalt intyg. 

Kursinnehåll

 • L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera ett medvetslöst Baby/Barn i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till Röda Korsets Första Hjälpen App
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning HLR på Baby/Barn
 • Kunna få bort ett föremål vid luftvägsstopp/satt i halsen Baby/Barn
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt


Läs mer

BARNVAKTSUTBILDNING STEG 2. 3 h

Steg 2 i Barnvaktsutbildningen handlar om hur du kan förebygga barnolycksfall. Nu kommer du att få lära dig se på hem och utemiljön med nya ögon.  

Du lär dig att förhindra fallskador, kvävningsrisk, brännskador, klämskador mm. Du får lära dig vad ett barn kan råka ut för i de olika åldrarna från spädbarn till skolåldern?  

 

Målet är att du ska känna dig trygg och säker med hur du ska agera och organisera om olyckan är framme.  Utbildningen erbjuds enbart som E – learning kurs.  

 

Kursen är uppbyggd som en fysisk kurs och håller samma kvalitét. Genom korta filmer får du ta del av kursen, vi varvar de praktiska momenten med teori och uppmaningar till praktiska övningar. Efter varje kursdel är det även några frågor du skall besvara för att gå vidare, dessa kan du besvara flera gånger. När du slutfört kursen får du ett digitalt intyg.

Kursinnehåll

 • Barnens 4 olika åldrar från Baby till skolåldern
 • Hur förebygger du i hemmet och hos barnvakten
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid sår- och brännskador
 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid förgiftningar
 • Känna till hur de kan förebygga barnolycksfall
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer
 • Känna till det mest grundläggande i psykologisk första hjälp
 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats


Läs mer

E-kurs